Poistenie

icon about us

Poistenie

Základné rozdelenie poistení

V našej spoločnosti sa venujeme obidvom základnym typom poistenia a naši klienti sa veľa krát na nás obracajú s potrebou riešenia ich otázok s poistením.

Životné poistenie

Každý klient potrebuje mať poistení svoj príjem v čo 87% našich klientoch tvorí príjem zo závislej činnosti. V tomto pripáde sa na nás klienti obracajú so žiadosťou zabezpečiť si svoj príjem aj v čase choroby a úrazu, kedy nie su schopný pracovať a zabezpečili si tým svoj životný štandart a čas na liečenie.

V niektoých prípadoch sa na nás klienti obracajú aj so žiadosťou zabezpečiť štandart aj svojej rodine v čase tých najnepríjemnejších a nečakaných udalostí ako je napríklad aj smrť. Aj v tejto situácií nám dokáže životné poistenie zabezpečiť riešenie.

Neživotné poistenie

V tomto sektore sa snažíme klientov upozoroňovať na potrebu aktualizovať svoje finančné nástroje, nakoľko sa hodnota ich majetku neustále mení vzhľadom podľa aktuálneho vývoja na trhu. Preto je veľmi dôležité okrem vlastného porovnania, obrátiť sa našu službu audit zmlúv.

V prípade poistenia vozidiel, zabezpečujeme pre klienta, všetky potrebné úkony ako sú napr. obhliadka vozidla, nahlásenie poistnej udalosti.

Klienti často zabúdajú na poistenie svojej profesií, čím sa môžu vyvarovať rôznym nepríjemnostiam, v prípade nečakanej pracovnej udalosti.

Všetky tieto finančné nástroje vieme klientom poskytnúť aj prostredníctvom online služieb, kde si môžu urobiť rýćhle porovnanie nových alebo svojich vlastných produktov.

Poistenie

Porovnajte si ponuku poistenia online