Prevádzkovateľom webového sídla www.monance.sk je spoločnosť AD Company s.r.o. so sídlom Závodná 3C, 821 06 Bratislava I – Podunajské Biskupice, IČO: 50 316 451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 111621/B. Finančné sprostredkovanie vykonáva spoločnosť AD Company s.r.o.

Spoločnosť AD Company s.r.o. so sídlom Závodná 3C, 821 06 Bratislava I – Podunajské Biskupice, IČO: 50 316 451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 111621/B je registrovaná v NBS pod č. 221750 ako podriadený finančný agent spoločnosti Finportal a.s. a vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovanie úverov a starobného dôchodkového sporenia.