Invalidita sa týka aj mladých ľudí

Najmä druhá vlna pandémie na jeseň v roku 2021 zvýšila mieru výskytu úzkostí a depresie medzi mladými ľuďmi, kedy podľa odborníkov stredne silnými až silnými symptómami depresie trpelo až 34,3 % študentov a 20,1 % trpelo stredne silnou až silnou úzkosťou. Podľa slov klinického psychológa Karola Kleinmanna ide v porovnaní s rokom 2018 o výrazný nárast. Vyhľadať odbornú pomoc je podľa neho potrebné „v prípade, ak nevidíme východisko, ak problémy zasahujú do každodenného fungovania a nezvládame bežné činnosti, ak nás prestávajú baviť aktivity, ktoré nám kedysi prinášali radosť.” Neliečená depresia či úzkosti totiž môžu vyústiť do vážnej diagnózy, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poklesu schopnosti pracovať. Štatistiky Sociálnej poisťovne z roku 2022 hovoria o 826 novopriznaných invalidných dôchodkoch vo vekovej skupine 20 – 29 rokov, pričom významnou zdravotnou príčinou v uvedenej vekovej skupine boli duševné choroby a poruchy správania.

Invalidita sa na Slovensku definuje ako dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, pričom tento stav musí pretrvávať viac ako 1 rok. Posudzuje sa to na základe lekárskych správ, zdravotnej dokumentácie, vývoja ochorenia a liečby, ale tiež komplexného funkčného vyšetrenia posudzujúceho zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie či možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Na Slovensku hovoríme dokopy o počte viac 221 tisíc vyplácaných invalidných dôchodkoch, pričom len za prvých 8 mesiacov tohto roka bolo priznaných 10 338 nových invalidných dôchodkov. „Z tohto počtu sa až 72 % stalo čiastočne invalidnými, a 28 % plne invalidnými,” doplnil Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Aj na základe týchto údajov sa odborníci zhodujú, že poistenie čiastočnej invalidity je rovnako dôležité ako poistenie plnej invalidity. „Podľa štatistík Sociálnej poisťovne sa k augustu 2023 do pracovného procesu vrátilo iba 47 % ľudí poberajúcich invalidný dôchodok. Tento údaj nám ukazuje, že ani pri čiastočnej invalidite nie je vždy možná rekvalifikácia alebo návrat do práce. A práve v tejto zložitej situácii vie aspoň po finančnej stránke pomôcť plnenie zo životného poistenia“ vysvetľuje Petra Heseková, Riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov Finportal.

Štatistika novopriznaných invalidných dôchodkov za rok 2022 zároveň ukazuje, že „Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčiny“, teda úrazové príčiny, tvorili iba 3 % všetkých prípadov pri čiastočnej invalidite a necelé 2 % pri plnej invalidite. „Aj s ohľadom na to je dôležité správne nastavenie poisteného krytia v životnej poistnej zmluve. Poisťovne ponúkajú aj cenovo výhodnejšie varianty krytia čisto úrazovej invalidity, ktoré môžu byť zaujímavým doplnkom ale určite nie základom krytia pre prípad invalidity. Tu je potrebné zvoliť variant s krytím pre prípad úrazu aj choroby,” pokračuje Heseková.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne tvrdí, že k 31. augustu 2023 dosahovala priemerná výška invalidných dôchodkov – čiastočných aj plných 373 € mesačne. „Pri plnej invalidite je priemerný invalidný dôchodok 523 €. Avšak, až 80 % príjemcov dôchodku v prípade plnej invalidity dostáva menej ako 530 €. Pri čiastočnej invalidite bola priemerná výška 289 €, pričom 72 % invalidných dôchodcov dostalo menej ako 290 € mesačne.” Poistenie invalidity tak môže byť podľa odborníkov kľúčovým nástrojom na zabezpečenie svojej budúcnosti a finančnej stability v prípade straty schopnosti pracovať. „Poistné krytie môže v prípade ťažkej situácie kedy príde k invalidite pomôcť aspoň finančne, či už je to na vykrytie svojich záväzkov a bežných výdavkov alebo na doplnkovú liečbu či prípadne iné náklady napríklad na stavebné úpravy a podobne. Pokiaľ si človek životné poistenie zriadi v skoršom veku, vie si zabezpečiť výhodnejšiu cenu a môže sa vyhnúť prípadným výlukám alebo navýšeniam za zhoršený zdravotný stav,” doplnila Petra Heseková, ktorá klientom zároveň odporúča dôkladne preskúmať svoje poistné zmluvy, pretože niektoré staršie zmluvy nemusia obsahovať ochranu pred duševnými chorobami, ktoré zvykli byť v minulosti z poistenia vyňaté.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať