Partnerské spoločnosti

Banky

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • Poštová banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Poisťovne

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • MetLife Europe d.a.c.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • WÜSTENROT poisťovňa, a.s.
 • AXA životní pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Cardif Slovakia, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Colonnade s.r.o., organizačná zložka Slovensko
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ERGO Poisťovňa, a.s.
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.