Investovanie

icon about us

Investovanie

Ako správne investovať

Správa aktív je vždy veľmi zaujímavá téma ktorú riešime s našimi klientmi. Nokoľko je to mimoriadne doležitá súčasť ich života, ktorá im z dlhodobého pohľadu zabezpečí budúcnosť.

Pravidelné investovanie

Táto forma investovania dokaže našim klientom bezpečnou formou zabezpečiť výnos najmä pri volatívnom trhu čo je oceňované najmä pri dlhších investičných horizontoch. Dôležité však je aj pri tomto spôsobe investovanie zabezpečiť vhodný výber investičného portfólia nakoľko minulé výnosy nie su zárukou budúcich a preto je potrebne minimálne raz ročne skonzultovať investičnú stratégiu s finančným odborníkom, ktorý dokáže posúdiť hodnosť.

Jednorázove investovanie

Jednorázová forma investovanie je vhodný nástroj pre afluentných klientov ktorý majú vdržaní hotovosť a toutou formou dokazu zabezpečiť stabilizáciu a rast svojho portfólia menej agresívnym spôsobom ako pri iných typoch investičných stratégií. Napriek tomu v aktuálnom čase nízkych úrokových sadzieb sa jedná o mimoriadne vyhľadavanú alternatívu našimi klientmi.

SKÚSENÝ INVESTOR ODPORÚČA

Vaše individuálne portfólia

Pri investovaní si treba uvedomiť svoje možnosti, mieru rizika, ktorú som ochotný prijať a časový horizont za ktorý chcem späť svoje finančné prostriedky. Na základe tohto nie je možné jednoznačne určiť, že jedna alebo druhá forma investovania je tá správna a práve preto s našimi klietmi rozoberáme aktuálnu situáciu, ktorá sa v čase mení a takmer vždy je výsledkom kombinácia mnohých investičných nástrojov, ktoré spravidla zahŕňajú aj nekonvenčné možnosti investovania a tie sa na trhu vyskytujú čoraz častejšie. Dôležité je myslieť vždy aj na zadné dvierka prostredníctvom rýchlej likvidity.