Komplexná správa financií

icon about us

Komplexná správa financií

Spoľahlivo a zodpovedne

Pomáhame našim klientom sa zorientovať vo svete financií, nakoľko trh ponúka nespočetne veľa riešení, avšak o žiadnom sa nedá povedať, že je ideálne dobré alebo absolútne zle.

Našou snahou je klientom prinášať aktuality, hľadať pre nich tú najideálnejšiu cestu realizovania svojich potrieb prostredníctvom finančného trhu dlhodobo a nie len vybrať útržkovito jednu finančnú službu.

Preto my v našej spoločnosti chápeme komplexné spracovanie ako prienik všetkých našich služieb, ktoré sa spoja do jedného celku v prospech klienta.

Dosahujte s nami vaše sny

Táto služba je zameraná pre našich dlhodobých klientov s ktorými si okrem profesionálnej stability vytvárame priateľstvá.

Ako to celé funguje

Konzultácia

Úvodné stretnutie, pri ktorom sa klient zoznámi so svojim konzultantom a na základe toho dokážu spoločne vyhodnotiť a nasmerovať ďalšie kroky.

Analýza

Posúdenie možností a doterajších finančných rozhodnutí klienta a najmä zaznamenanie jeho požiadaviek a cieľov.

Ponuka

Na základe doteraz získaných informacií a údajov, konzultant predloží klientovi niekoľko odborných riešení.

Riešenie

Konzultant, podľa odsúhlaseného výberu klienta, pripraví potrebnú zmluvnú dokumentáciu ku podpisu a zastupuje klienta pred finančnými inštitúciami.

Finalizácia

Vystupná kontrola celej dokumentácie, kompletného spracovania a finalizácia všetkých obchodných prípadov. Príprava podkladov na servisné stretnutia.

Servis

Naša spolupráca s klientom nekončí, po dohode prebieha pravidelná aktualizácia klientovho portfolia a v prípade potreby realizácia nového obchodného prípadu.