Úvery

icon about us

Úvery

Ako sa najvýhodnejšie dostať k bývaniu

V dnesnej dobe je cesta k vlasntej domacnosti najvyhodnejsia prostrednictvom uveru ktore pri vhodnej kombinacii a strategickom nastaveni moze splnit klientom sen o vlastnom byvani.

Účelový úver

Najčastejšie používaná forma financovania k dosiahnutiu vlastnej domácnosti. Tento cieľ sa dá dosiahnuť kombináciou viacerých typov úverov, pričom u nás v spoločnosti sa snažíme financovať maximálnu výšku s minimálnym úrokom a rovnako s minimálnym vkladom klienta do úverového procesu. Naši konzultanti radi pomôžu aj pri financovaní výstavby, čo si už vyžaduje aj sofistikované nastavenie a dlhší čas.

Bezúčelový úver

Každému človekusa môže vyskytnúť situácia, kedy potrebuje finančné prostriedky na financovanie neštandartných cieľov ako môže byť aj rozšírenie svojho vlastnéhoo podnikania a tiež zvýšenie kvality svojho života. V tomto type úverov je potrebné hľadať naozaj výhodné možnosti, nakoľko finančné inštitúcie si za tento typ úveru nechajú zaplatiť formou vyšších úrokov. Je o to dôležitejšie pripraviť si fundovaný plán.

Refinančný úver

Týka sa všetkých ľudí, ktorí už v minulosti vyriešili svoje predstavy formou úverov a je dôležité pravideľne hľadať možnosti na efektívnejšie splácanie, prípadné konsolidovanie svojich minulých záväzkov. Dnešný trh poskytuje nespočetne veľa aktualizácii a moderných riešení na vysporiadanie sa so starými záväzkami.

SKÚSENÝ KONZULTANT ODPORÚČA

Usporte s nami 20% splátky

Mnoho klientov si myslí, že ak si raz nastaví časový horizont splácania, tak to musí dodržať. Našou úlohou je (však) klientom zabezpečiť komfortné splácanie záväzkov, ktoré vyhovuje ich životnému rytmu, zároveň však pri aktualizácii, ktorú realizujeme pri našom servisnom stretnutí dokážeme častokrát ušetriť až 20% prostriedkov vynaložených na úver.