Zrušiť alebo len prehodnotiť svoju aktuálnu zmluvu o životnom poistení? Predtým, ako sa rozhodnete, odpovedajte si na tieto otázky.

Pokiaľ sa vám zmenila životná situácia či zdravotný stav a prehodnocujete výhodnosť aktuálnej zmluvy o životnom poistení, predtým, ako sa pre konkrétnu zmenu rozhodnete, odpovedajte si na kľúčové otázky, ktoré vám pomôžu zistiť, ktorá z možností bude pre vás najvýhodnejšia.

Aký je váš aktuálny zdravotný stav?

V prvom rade, ak uvažujete o zrušení existujúcej  zmluvy životného poistenie, je potrebné vziať do úvahy váš aktuálny zdravotný stav. Ak vám totiž počas trvania pôvodného poistenia vznikol úraz alebo ochorenie, nová poisťovňa ho bude považovať za predchorobie. Môže nastať aj situácia, kedy vás kvôli zdravotnému stavu nová poisťovňa odmietne zobrať do poistenia.

Máte viacero existujúcich diagnóz?

Ak už máte diagnostikované ochorenie alebo úraz a nechcete navštevovať lekárov kvôli doloženiu lekárskych správ, sú limity bez skúmania zdravotného stavu vhodnou alternatívou. V tomto prípade nebudú poisťovne pri vstupe do poistenia skúmať váš zdravotný stav, ale pri poistnej udalosti budú pozerať na predchorobie. Výnimkou je poisťovňa NN, ktorá ani pri poistnej udalosti nerieši súvis s predchorobím. Negatívom môžu byť síce nižšie limity poistných súm oproti štandardnému poisteniu, no stále sa jedná o pomerne výhodný typ poistenia.

Potrebujete poistenie na vyššiu poistnú sumu?

Pokiaľ potrebujete poistenie na vyššiu poistnú sumu a máte existujúce diagnózy, tu odporúčame ísť cestou predbežného ocenenia. Je nezáväzné a po doložení zdravotnej dokumentácie sa poisťovňa vyjadrí, za akých podmienok vás príjme do poistenia. Pri uzatváraní poistenia je potrebné brať do úvahy aj indexáciu, teda automatické navyšovanie poistného krytia zo strany poisťovne. Nezabúdajme, že poistné sumy, ktoré platia dnes sa môžu v čase meniť a suma 100 000 eur nemusí mať o 20 rokov od podpisu zmluvy rovnakú hodnotu.

Na Slovensku je viacero poisťovní, v ktorých je možné uzatvoriť si zmluvu o životnom poistení. Chápeme, že rozhodnúť sa, ktorý produkt zo širokého portfólia je pre vás ten najvýhodnejší nie je jednoduché. Práve preto vám naši kolegovia radi pomôžu vybrať a porovnať tú najvýhodnejšiu ponuku na trhu.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať